3xTOP
Jsme prestižní Klub 3xTOP.cz, jedinečný v ČR!

Klub 3xTOP. cz z daru účastníků tras 3xTOP.cz a časovky 3xTOP.cz Lysá hora přispěl darem na činnost Lékařů bez hranic - https://www.msf.cz 

Jsme si vědomi, že činnost Lékařů bez hranic je velmi záslužná v poskytování zdravotní péče pro společnost v mezinárodním měřítku.

Klub 3xTOP.cz