3xTOP
Jsme prestižní Klub 3xTOP.cz, jedinečný v ČR!

Právo 24.11

 „UNIKÁTNÍ TRASY 3xTOP.cz JSOU PŘIPRAVENY PRO VAŠE ZÁŽITKY“.

3xTOP.cz je klub pro všechny, kdo má rád výzvy a pohyb. Jeho členem se stane každý, kdo zdolá po určené trase 3xTOP.cz, některý z beskydských vrcholů - Lysou horu, Pustevny, Soláň - a to 3x během 24 hodin! Díky projektu dojde k zásadnímu zlepšení servisu pro všechny zájemce o tento mimořádný zážitek. Projekt počítá se zlepšením značení na trasách, realizací mapové aplikace. Přispěje k celkovému zlepšení cykloturistiky v Beskydech.

Kde se vůbec vzala myšlenka projekt zrealizovat?  

Ihned po příjezdu z Francie, kde jsme zdolali na silničních kolech legendární větrnou horu Mount-Ventoux a to 3x ze tří míst do 24 hod. Byl to nádherný zážitek spojený s pohybem, ještě dnes je stále v nás hluboce zakořeněn. Hledali jsme marně další výzvy v ČR, nabídka nebyla žádná. Založili jsme tedy neziskový Klub 3xTOP.cz, z.s, s mottem „Impuls k pohybu a skvělým zážitkům“ a připravili tak projekt pro širokou veřejnost „trasy 3xTOP.cz“ převážně v Beskydech.. Každý kdo přijme výzvu, tak zažije nezapomenutelných 24 hodin na trasách 3xTOP.cz a zároveň se stane členem klubu 3xTOP.cz! Trasy v Beskydech chceme v budoucnu rozšířit o další zajímavé lokality, které se stanou další výzvou,  ať  je z čeho vybírat.

 S čím vším jste se museli v průběhu realizace projektu vypořádat? Co byla nejobtížnější fáze?

Se zajištěním servisu pro cyklisty, označením tras, mobilní aplikace, kontrolních bodů, propagací a také s dodržením rozpočtu projektu.  Neobtížnější pro nás bylo zajištění servisu v kontrolních bodech beskydských tras, kde jsme chtěli umístit servisní stojany s nářadím pro cyklisty. Nečekali jsme však, že cena pořízení stojanů bude tak vysoká! Napadla nás tedy levnější varianta - servisní zástěry s cyklonářadím a pumpou. Vše je dnes tak k dispozici v kontrolních bodech beskydských tras k zapůjčení zdarma a to nejen zdolatelům tras 3xTOP.cz! S rozjetím mobilní aplikace 3xTOP.cz to rovněž nebylo jednoduché. 

Z čeho máte největší radost? V čem je podle Vás největší přínos projektu?

Jsme rádi, že se podařil připravit projekt, který má smysl. Každý z nás v životě hledá nějaké výzvy a velmi nás těší, že náš projekt může být pro někoho jednou z nich. Největší přínosem projektu je, že je tady připraven produkt „trasy 3xTOP.cz“, pro všechny kdo mají nebo budou mít rádi pohyb. Nepřijdou tak o tento mimořádný zážitek. Nesmíme však opomenout taktéž přínos ve zvýšení komfortu na beskydských trasách 3xTOP.cz – servis, označení tras a mobilní aplikace.

Co říkají na projekt lidé? Můžete uvést nějakou zajímavost ať už o projektu nebo o místě, kde se projekt realizoval?

Převažují pozitivní reakce lidí, což nás utvrzuje v tom, že to děláme dobře. Na webových a facebookových stránkách klubu www.3xTOP.cz jsou zveřejněny tzv. Postřehy účastníků tras 3xTOP.cz.

Máme jednu zajímavost při zdolávání trasy Soláň 3xTOP.cz v rámci akce klubu 3xTOP.cz „Pojďme si společně vyšlápnout trasu 3xTOP.cz s členy klubu 3xTOP.cz“: Při stoupání na Kohútku došlo k přetržení řetězu na silničním kole jednoho účastníka trasy 3xTOP.cz. Došel pěšky do kontrolního bodu na Kohútce a využil zapůjčení  servisní zástěry zdarma.  Řetěz opravil a pokračoval ve zdolání trasy Soláň 3xTOP.cz dále! Pokud by však servis pro cyklisty nebyl na Kohútce zajištěn z grantu Radegast lidem, musel by trasu ukončit a zdolat ji někdy jindy ještě jednou.

Trasy 3xTOP.cz v Beskydech jsou připraveny s různou náročností pro účastníky , na všechny trasy je potřeba se dopředu důkladně připravit. Nejtěžší a nejvyšší je trasa Lysá hora 3xTOP.cz, následují Pustevny 3xTOP.cz a Soláň 3xTOP.cz. Zajímavostí je, že si sami volíte, kdy jste na vybranou trasu 3xTOP.cz připraveni a kdy jejich vrcholy zdoláte!  Od letošního roku jsme se stali partnery projektu pro handicapované sportovce „Nezastavitelni.cz“, přispíváme 10 korunou z každé registrace účastníka trasy 3xTOP.cz.

Děkujeme všem organizátorům grantu Radegast lidem, všem partnerům klubu 3xTOP.cz, že náš projekt „Přijmi výzvu a zažij nezapomenutelných 24hodin na trasách 3xTOP.cz  v Beskydech“, podpořili.

Odpovídal: Pavel Bědajanek, předseda klubu 3xTOP.cz